Kreiranje sadržaja

Kvalitetan sadržaj je važan dio svakog projekta, a naročito content marketinga. Jer upravo dobar i atraktivan sadržaj prodaje proizvod te pomaže tvrtki ostvariti što bolji odnos sa svojim korisnicima.

Produkcija takvog sadržaja podrazumijeva skup vještina potrebnih za razumijevanje, analizu, kritičko evaluiranje, a potom i kreiranje sadržaja za različite medijske platforme.

Max Prime će za Vas kreirati tekstualni, zvučni ili vizualni sadržaj koji će predstaviti vaš brend na najbolji mogući način te polučiti realizaciju poslovnih planova i ciljeva.

Image

Kanali distribucije

Za što kreiramo sadržaj?

Web stranice

Definiramo sitemapu te raspisujemo i optimiziramo sve potrebne tekstove i članke kako bi Vaše poslovanje prezentirali na najbolji mogući način.

Blog

Pišemo kvalitetan sadržaj za blog koji će osigurati krajnju vrijednost za Vašeg potencijalnog kupca.

Društvene mreže

Kreiramo atraktivan i zanimljiv sadržaj za Vaše društvene mreže kako bi kupce potaknuli na željenu akciju te tako stimulirali Vaše poslovne rezultate.

Portali

Oblikujemo i izrađujemo relevantne članke za portale koji će informirati Vašu javnost te promovirati ciljeve Vaše tvrtke.

Radio

Osmišljavamo i produciramo originalne radio reklame koje će privući pozornost Vaših potencijalnih kupaca.

Newsletter

Dizajniramo za Vas jedinstveni newsletter koji će doprijeti do novih klijenata te Vam osigurati širenje tržišta i rast prodaje.

eBook

Izrađujemo sjajan sadržaj za Vaš eBook koji će biti vrijedan i vizualno privlačan Vašim korisnicima te će Vam pomoći ostvariti poslovne ciljeve.

Brošure

Pišemo i dizajniramo efektivne i upečatljive brošure koje privlače pažnju Vaše ciljane skupine te ju potiču na aktivnost i stvaranje kontakta s Vašom tvrtkom.

Vrste sadržaja

Kakav sadržaj Vam možemo izraditi

01
Tekstualni

Kreiramo za Vas kvalitetan tekstualni sadržaj koji ostvaruje zadane ciljeve.

02
Audio

Snimamo za Vas vrhunske audio poruke koje dopiru do ciljane publike.

03
Video

Izrađujemo atraktivan vizualni sadržaj za Vaše web projekte.

04
Foto

Stvaramo kreativne i privlačne fotografije kako bi što kvalitetnije prezentirali Vaš rad.